Så har vi fået affaldssortering i Pilegården. Håber at det bliver flittigt brugt, ligesom Jesper gør her på videoen.

 Pap, Plastik og jern og metal samt papir.

Containerne står i det gamle grusrum. Husk at slå papkasserne sammen, så der bliver plads til mere.

Hvis containerne er fyldte, må man ikke hensætte affaldet ved siden af.

Restaffald skal stadig i vores store køkkencontainer.

Husk at sortere rigtigt, da vi ellers skal bruge pligtdagene til det.

Containerne bliver IKKE tømt i tilfælde af, der ikke bliver sorteret korrekt. 

Container til sortering, bliver tømt hver 14 dag, og restaffaldscontaineren hver uge.