Løbende info

Her vil vi løbende holde medlemmerne informeret om forløbet angående kloakeringen. 

Svar fra Tårnby kommune. 17/09-13

 
Der har været noget forvirring omkring anmeldelse af kloak fra brønd til eget hus.
 Alt  afhængigt af hvem man har talt med på Tårnby kommune, har vi fået forskellige svar på, om kloakarbejdet skulle godkendes eller ej.
 
Vi har derfor bedt kommunen om et entydigt svar på, om vi skal have godkendt arbejdet i egen have. Og det har vi nu fået af Tårnbys teknisk forvaltning.
 
Vi skal IKKE op på Tårnby kommune og have vores tilslutning godkendt, men de skal have besked i BBR-registeret, når man føre stikledninger fra vand og kloak ind i huset(sendes på e-mail)
 
Alle 142 haver er forhåndsgodkendt til at tilslutte sig kloakken.
 
Men det er stadig af stor vigtighed, at vi får lavet en kopi af vores regning fra en autoriseret kloakmester, for indførelse af kloak til eget hus, som så vil bliver lagt i andelsbeviset.
 
Dette vil blive brugt som dokumentation for merpris ved havesalg.
Kopien kan afleveres til formanden. 
 
Med venlig hilsen.
Bestyrelsen.  
 
  

Tilbud 4 på tilslutning af kloak.Hvis der er nogen som kan skaffe flere tilbud på montering af kloak, er i velkommen til at kontakte bestyrelsen, så vi kan få det sat ind på hjemmesiden

 

 Vedr. kloakering I Pilegården 

 

 Tilbyder PJ miljø & kloak 

 

Nedgravning af kloak & vand. Inkl. 10 m 110 PP Kloakrør – 10 m PEM ø 32 Vandrør. Gravearbejde til 1 have, samt dækning og reetablering af græsplæne. Stampning for hver 30 cm. Tegninger over ledningsføringen vi lægger 

 

Forbehold: Gamle fundamenter, Store sten, Ledninger, samt andre fragmenter i jorden som kan besværliggøre arbejdet. 

 

Tilbud omfatter ikke: 

Evt. genlægning af belægning i udgravningsområdet. Bortkørsel af jord – Det vil blive deponeret i egen have, ved mindre andet er aftalt. Afgrening af kloakledningen til mere end en studs fra hus. 

 

Hvis mindst 10 haver gør brug af tilbuddet gives der 10 % i rabat på samlet pris. Der kan gives yderligere 5 % hvis i selv reetablere græsplænen. 

 

Hvis dette har vakt din interesse eller i har eventuelle spørgsmål. Så kontakt os og få en snak om det. Palle Jensen: 20 31 05 18 Kasper Jensen: 28 29 13 42 

 

Kun 12.500 Inkl. moms 

Tilbud 3 på tilslutning af kloak.

Kastrup 05 april. 2013


Nye Kloak- og vandledninger.

FAST PRIS alt incl pr have fra kr. 14.995.00,- incl moms

Vort tilbud omfatter ny installation i en standardhave med op til 10 meter rørføring fra ny brønd. Nye rør tilsluttes med èn kloaktilslutning, og èt vandstik pr. hus


Tilbudet omfatter:

Gravearbejde

Installation af vandledning som Ø32 PEM/tn10, komplet fra brønd til hus med indføringsrør, og tilslutning til eksisterende tilgængelig husinstallation.

Installation af ny Ø110 PP kloakledning fra brønd til hus, og tilsluttet til  eksisterende tilgængelig studs under hus.

Tildækning af nye rør med opstampet grus og opfyld af udgravning med opgravet jord.


Tilbudet omfatter ikke.

Optagning af flisebelægninger og demontering af evt hegn, afdækning, og lignende.

Ekstra afgrening til mere end èn kloaktilslutning til huset.

Forekomster af gammel fundamenter, eller store sten i udgravningsområdet.

Hensyn til el-kabler og lignende i  udgravningsområdet.

Bortkørsel af jord og genudlægning af fliser eller græs på opgravet arealer.

Kontakt os og få en pris, hvis dit hus ikke passer i ovenstående tilbud.
Vi bor lige om hjørnet og kommer gerne og giver dig et individuelt tilbud på dit hus, og afklare eventuelle spørgsmål.


Med venlig hilsen.
Tommy Kjehr VVS & KLOAK A/S
Smedekærvej 33
2770. Kastrup.
Tlf: 70 70 71 70

Tonny Christensen

Tilbud 1

 

  Hermed fremsendes pris på kloakarbejde i Pilegården 

Prisen indbefatter; 

Kloakering 110 mm i 0,75-1,30 m dybde i jord/græs 

Der lægges grus om rørene, som stampes 

Opgravet jord nedlægges og der stampes for hver 30 cm lag 

Pris ialt ex.moms kr. 800/m 

Forbehold; 

- for træstød, store sten, gamle fundamenter og eventuelle eksisterende kabler og forsyningsledninger. 

- Kommuneafgiften er ikke inkl. i tilbuddet 

- Prisen er under forudsætning af, at jorden er fri for fx fliser og andet 

- Overskudsjorden bliver som udgangspunkt deponeret på grunden, med mindre der ønskes tilbud på bortskaffelse af jorden 


Der ydes rabat på 10 % til alle, hvis min. 10 haver gør brug af tilbuddet. 

Med venlig hilsen 

Kristian Rasmussen 

JULSØ Byggeri ApS 

Tilbud på tilslutning af kloak 2

 

TILBUD 2

 Efter en hyggelig snak har jeg regnet lidt på, hvad jeg mener det vil koste at etablere/tilslutte kloak fra

kolonihavehus til spulebrønd placeret i skel.

Jeg har prøvet at sætte nogle meterpriser ind.

0-10m fra eksiaterende spulebrønd i skel til tilslutning ved hus: 12000 kr plus moms.

Efterfølgende meter: 700 kr plus moms.

Afhænig af foreholdene, kan det være nødvendigt at sætte en ekstra spulebrønd.

En ekstra spulebrønd med metaldæksel: 3500 plus moms

Efter opgravning og etablering af kloak fyldes udgravning op med grus og jord. Evt overskuds jord fjernes.

Evt. reetablering af flisebelægning er ikke medregnet i tilbudet.

Det tages forbehold for: store sten og gamle fundamenter etc.

Vi er medlem af Danske kloakmestre og deres garantiordning og kvaliteten af vores arbejde kontrolleres af

Teknologisk Institut.

Er der evt. spørgsmål er i meget velkommen til at ringe.

Tilbuddet er gældende til: 15-04-2013

 


Kiefer El & Byg ApS • Hindbærvej 1 • 2400 København NV • Tlf: 31231250

Mail: mikkel.firma@gmail.com • Web: kieferelogbyg.dk

CVR-nr.: 32267408

Mudder P-Plads