Haveforeningens bestyrelse:

Bestyrelsen.

Hermed en fælles oversigt over bestyrelsen. Som i kan se, er det samme email på alle i bestyrelsen. Dette er for at gøre kommunikationen nemmer og hurtigere, mellem bestyrelse og medlemmer. 

Der kan dog stadig smides breve i postkassen hos de enkelte bestyrelsesmedlemmer.
 
 
Email: pilegaarden43@gmail.com
 
 
 
 
 

Formand

Mogens Engelbrecht

Vej 2. Have 028
Tlf. 22 73 31 29

Næstformand/Sekretær

Finn Jacobsen

Vej 3. Have 070.
Tlf. 51 72 42 74

Kasserer/Hjemmeside

Freddy Hansen

Vej 5. Have 113

Tlf. 27 68 00 22

Bestyrelsesmedlem/Midtpunkt udlejning.

Svend Kieffer  

Vej 2. Have 026

Tlf.  26 53 95 92  

Bestyrelsesmedlem

Bettina Helms Christensen

Vej 2. Have 037

Tlf. 26 21 30 17

Bestyrelsessuppleant

Jan Helfer

Vej 5 ,have 116

Tlf 20 34 41 80

Bestyrelsessuppleant

Per Andersen

Vej 5, have 115

Tlf: 20 87 14 01